fbpx

Sprijiniri de șanțuri VB 100

Dintre toate cutiile de sprijiniri, VB 100 este cutia de sprijiniri cea mai adaptabilă şi practică pentru proiectele de pozare ţevi. Pe lungimi de 4 m, grosimea plăcii este de 100 mm, plăcile mai lungi având grosimi de 120 mm.

Designul robust si corpul stabil al plăcii garantează o deformare scăzută, iar sarcina calculată depășește cu mult presiunea așteptată!

Sprijiniri de șanțuri VB 100

Cutiile VB 100 pot fi instalate la o adâncime de până la ~ 5.0 m folosind o cutie de bază și două extensii. Cutia este împinsă vertical în pământ, prin împingere și coborâre alternativă (metoda DIG AND PUSH). Distanţa faţă de sol a şpraiţului inferior este de 1,54 m.
Este posibilă o lățime a șanțului de la 1,20 m până la 4,00 m prin utilizarea şpraiţurilor standard și a extensiilor acestora. Şpraiţurile sunt înșurubate la tălpile cu arcuri prinse de plăci. Datorită structurii standard robuste a șpraițului, sistemul poate fi instalat și în condiţii instabile de sol.
Aceste şpraiţuri sunt utilizate în multe din sistemele noastre de sprijiniri pentru că permit un nivel ridicat de flexibilitate și compatibilitate.
Pentru instalarea de ţevi cu diametre mai mari, vă recomandăm folosirea Cutiilor de sprijiniri “Maxi” iar pentru instalarea de cămine de vizitare vă recomandăm Cutiile de sprijiniri pentru cămine.

Descriere

Sprijiniri de șanțuri VB 100

SPRIJINIRI DE ȘANTURI VB 100 PENTRU CĂMINE

Cutia VB 100 pentru cămine este utilizată atunci când apar lucrări ce trebuiesc executate într-un cămin de vizitare; șanțul de lucru trebuie să devină mai larg înainte de a putea continua instalarea ţevii. Aceste cutii speciale oferă o protecție completă pentru lucrători.
Corpul plăcii de sprijinire a șanțului este proiectat în formă de U, braşele acestuia avand o lățime de 0,50 m. Astfel, se formează un canal cu lățimea de 1 m, împiedicând pietrele și solul să alunece în săpătură (zona de lucru). Cutia pentru cămin permite o sprijinire mai largă a șanțului la zona de lucru, fără a fi necesară extinderea întregului șanț.

Lungimea maximă a plăcii este de 4 m, distanţa faţă de sol a şpraiţului inferior fiind de maxim 1,54 m, la fel ca la cutiile de sprijinire VB 100. Cutiile de sprijinire VB 100 pentru cămine pot fi instalate la o adâncime de până la ~ 5.0 m, folosind o cutie de bază și două extensii. Înălțimea cutiei de bază este de 2,56 m iar a extensiei este de 1,41 m.

Toate şpraiţurile și extensiile şpraiţurilor sunt aceleași ca cele utilizate în sistemele noastre VB 60 și VB 100, adică sunt interschimbabile. Sistemul poate fi utilizat pentru o lățime a şanţului de 2,20 m până la 5,0 m.
Şpraiţurile sunt înșurubate pe talpi cu arcuri fixate pe plăci. Datorită structurii standard robuste a şpraiţului, sistemul poate fi instalat și în condiții instabile de sol. Acest tip de cutie de sprijinire este instalată vertical în pământ prin împingere și coborâre alternativă (metoda DIG AND PUSH).

SPRIJINIRI DE ȘANTURI VB 100 ''MAXI''

Cutiile de sprijiniri “Maxi” au fost proiectate pentru proiectele de canalizare unde trebuie instalate țevi cu diametre mari. Înălțimea cutiei de bază este de 2,92 m cu o distanță faţă de sol a şpraiţului inferior de 1,87 m. Astfel, pot fi rezolvate chiar şi situații extreme de instalare.
Cutiile de sprijiniri “Maxi” pot fi instalate la o adâncime de până la ~ 4.0 m folosind o cutie de bază și o extensie. Datorită structurii standard robuste a şpraiţului, sistemul poate fi instalat și în condiții instabile de sol. Aceste cutii sunt instalate vertical în pământ, prin împingere și coborâre alternativă (metoda DIG AND PUSH).
Lungimea plăcii standard este de 4,0 m. Este posibilă o lățime a șanțului de la 1,20 m până la 4,00 m prin utilizarea şpraiţurilor standard și a extensiilor acestora. Şpraiţul standard are o cursă de reglaj de 0,3 m; lățimea șanțului poate fi flexibilă, adaptată la cerințele individuale ale șantierului.
Aceste şpraiţuri sunt utilizate în multe din sistemele noastre de sprijiniri pentru că permit un nivel ridicat de flexibilitate și compatibilitate.